Küldetésünk

Az Újpesti Károlyi Kórházat Gróf Károlyi Sándor alapította 100 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy Újpest - Rákospalota és környéke lakosai számára a kor színvonalának megfelelő ellátást biztosítson. Ez a lakosság ma már mintegy 220 ezer főre gyarapodott és az újpesti Károlyi Sándor Kórház négy kórházat és egy nagy rendelőintézetet magába foglaló egységgé növekedett.

Tulajdonosunk a Fővárosi Önkormányzat, de az Újpesti és Rákospalotai Önkormányzat is felelősséggel viseli gondját az intézetnek és sajátjának érzi a helyi lakosság megfelelő egészségügyi ellátását.

Orvosaink, ápolóink, asszisztenseink és más képzettségű egészségügyi dolgozóink állandóan készek arra, hogy mind a fekvőbetegeinket, mind a járó betegként hozzánk fordulókat készséges gondossággal és magas szakmai színvonalon lássák el.

Folyamatosan figyelemmel kisérjük a lakosság véleményét, mindent elkövetünk az ellátás minőségének fejlesztéséért és szavatolásáért.

Gazdasági, műszaki és ügyviteli munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kórház üzemeltetése, működtetése zavartalan legyen, mindehhez korszerű számítógépes és informatikai rendszer áll rendelkezésre.

Igen nagy súlyt helyezünk a gondjainkra bízott betegek szakszerű és humánus ápolására és arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink komfortját javítsuk.

Szorgalmazzuk és támogatjuk a rendszeres szakdolgozó és orvosképzést, továbbképzést, a tudományos munkában való részvételt. Munkatársaink valamennyi szakágban jelen vannak a hazai és nemzetközi kongresszusokon, így biztosított a korszerű tudományos eredmények ismerete és a szakmai színvonal folyamatos fejlesztése.

Különösen nagy súlyt fektetünk az alapellátásban dolgozó háziorvos kollegákkal való kapcsolattartásra, tudományos összejövetelek, orvosnapok szervezésére. Igyekszünk tevékenységünket a kórházon kivülre is kiterjeszteni.

Munkánkat mindenkor a hivatástudat, a beteg ember segítése, szeretete, a gyógyítás igénye mellett a szerénység kell, hogy jellemezze. Tevékenységünket az Egészségügyi Törvényben előírtak betartásával a beteget megillető jogok messzemenő figyelemben tartásával végezzük.


Dr. Kaszás Edit
főigazgató